Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6203 ДГС Котел 15.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
цр, здб, бк, гбр, брк, бл
24 Процедури за добив на дървесина 16,230.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 24- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6198 ДГС Котел 12.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 1069 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м.
здб, бк, трп, цр, гбр
34, 36 Процедури за добив на дървесина 49,328.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 34 и 36 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6197 ДГС Котел 12.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м. 857 куб.м. 10 куб.м. 934 куб.м.
бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, бл, цр, здб
25, 37 Процедури за добив на дървесина 32,748.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 25 и 37- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6196 ДГС Котел 12.07.2022 Лесокултурни мероприятия 99,800.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел и до склада на ТП „ДГС Котел“ за продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани)“ Виж пълна информация
6177 ДГС Котел 24.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
цр, здб, бк, гбр, брк, бл
24 Процедури за добив на дървесина 14,387.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 24- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 6177 на ДГС Котел от 24.06.2022 е прекратена!
6175 ДГС Котел 20.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м. 1011 куб.м. 0 куб.м. 1177 куб.м.
бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, здб, цр
25 и 34 Процедури за добив на дървесина 36,689.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 25 и 34- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6162 ДГС Котел 07.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м. 512 куб.м. 0 куб.м. 821 куб.м.
бл, здб, цр, гбр
30 Процедури за добив на дървесина 25,627.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 30- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6160 ДГС Котел 07.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м. 1180 куб.м. 8 куб.м. 1345 куб.м.
бк, гбр, трп, бб, см
28, 29 Процедури за добив на дървесина 41,995.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 28 и 29- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6146 ДГС Котел 26.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 824 куб.м. 90 куб.м. 1020 куб.м.
здб, бк, гбр, трп, цр, лп, врб, яв, шс
18, 25 Процедури за добив на дървесина 31,626.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 18 и 25- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6145 ДГС Котел 25.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 309 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
цр, здб, бк, гбр, брк, бл
24 Процедури за добив на дървесина 14,387.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от об. 24- ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
Процедура № 6145 на ДГС Котел от 25.05.2022 е прекратена!
6089 ДГС Котел 13.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1098 куб.м. 0 куб.м. 1098 куб.м.
бл, цр, гбр, здб, кгбр, мжд
5, 13 Процедури за добив на дървесина 34,038.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от КЛФ 2022 г. от обекти № 5 и № 13 на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6052 ДГС Котел 25.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 1258 куб.м. 100 куб.м. 1494 куб.м.
цр, бл, кгбр, гбр, здб, бк, трп
16, 17 Процедури за добив на дървесина 46,542.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 16 и 17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
6024 ДГС Котел 16.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м.
цр, бл, гбр
14 Процедури за добив на дървесина 26,877.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 14- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5959 ДГС Котел 24.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 751 куб.м. 0 куб.м. 814 куб.м.
кгбр, пкл, мжд, цр, бл, чдб, лп, бк, см, трп, гбр, яв
12 Процедури за добив на дървесина 25,304.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив- сеч и извоз на дървесина от обект № 12 от КЛФ 2022 г.- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5926 ДГС Котел 03.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 317 куб.м. 0 куб.м. 326 куб.м.
цр, здб, бк, гбр, брк
6/22, 9/22 Процедури за добив на дървесина 10,116.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти от КЛФ 2022 № 6 и № 9- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5915 ДГС Котел 27.01.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Котел” гр. Котел до склад на краен потребител: административната сграда на ТП ”ДГС Котел” в гр. Котел и до склада на ТП „ДГС Котел“ за продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани) Виж пълна информация
5904 ДГС Котел 07.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
318 куб.м. 83 куб.м. 0 куб.м. 1568 куб.м. 432 куб.м. 0 куб.м. 2401 куб.м.
здгл, бк, лп, бб, см, гбр, ела, врб, трп, цр
2/22, 3/22, 4/22 Процедури за добив на дървесина 75,869.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти 2/22, 3/22, 4/22 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5841 ДГС Котел 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
229 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 1336 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 2019 куб.м.
трп, цр, бб, чб, здгл, бк, гбр
3, 4 Процедури за добив на дървесина 63,589.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 3, 4 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5803 ДГС Котел 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
295 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м.
см, бб, гбр, брз, бк, трп
65/21 Процедури за добив на дървесина 14,730.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на повредена от абиотични фактори дървесина от условно обособен обект № 65/21 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
5641 ДГС Котел 28.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1867 куб.м. 20 куб.м. 1931 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, мжд, бл, кгбр
62, 63, 64 Процедури за добив на дървесина 50,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 62, 63, 64 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация