Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4357 ДГС Котел 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 771 куб.м. 0 куб.м. 780 куб.м.
бк,бл,гбр,цр,кгбр,трп
44 Процедури за добив на дървесина 20,296.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 44 Виж пълна информация
4353 ДГС Котел 12.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
654 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1058 куб.м. 986 куб.м. 712 куб.м. 6412 куб.м.
гбр, трп, бб, бк, лп, яв, шс, см, ела, здб, здгл
63, 64 Продажба на стояща дървесина на корен 147,798.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти №№ 63 и 64- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4339 ДГС Котел 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 43 куб.м. 270 куб.м. 110 куб.м. 510 куб.м.
бл,бк,гбр,цр,здб
66 Процедури за добив на дървесина 13,544.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 66 Виж пълна информация
4327 ДГС Котел 05.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
168 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 223 куб.м. 210 куб.м. 175 куб.м. 779 куб.м.
бк, здб, гбр
47 Продажба на стояща дървесина на корен 34,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 47- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4323 ДГС Котел 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” Виж пълна информация
4303 ДГС Котел 12.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 293 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м.
бк,гбр,здб
61 Процедури за добив на дървесина 7,926.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 61 Виж пълна информация
4300 ДГС Котел 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 1039 куб.м. 374 куб.м. 182 куб.м. 2116 куб.м.
бк, гбр, трп, бл, цр, чб
57 Процедури за добив на дървесина 56,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от обект № 57- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4284 ДГС Котел 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м. 28 куб.м. 153 куб.м.
бк
7 Процедури за добив на дървесина 4,034.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 7 Виж пълна информация
4257 ДГС Котел 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 591 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 794 куб.м.
чб, цр, бл, мжд
55 Процедури за добив на дървесина 21,012.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 55 Виж пълна информация
4242 ДГС Котел 29.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 518 куб.м. 7 куб.м. 539 куб.м.
бк,гбр,здб
50 Процедури за добив на дървесина 14,041.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 50 Виж пълна информация
4241 ДГС Котел 29.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 128 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 366 куб.м.
см,бк,гбр,яв,чб
14 Процедури за добив на дървесина 9,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 14 Виж пълна информация
4205 ДГС Котел 24.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 181 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 214 куб.м.
бб, цр, гбр
46 Процедури за добив на дървесина 5,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Сключване на договор с изпълнител по реда на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата след задължителни предписания на РДГ за обект № 46- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4204 ДГС Котел 22.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м.
цр
45 Процедури за добив на дървесина 4,212.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 45 Виж пълна информация
4203 ДГС Котел 22.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1008 куб.м. 0 куб.м. 1008 куб.м.
цр, бл
43 Процедури за добив на дървесина 26,208.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 43 Виж пълна информация
4200 ДГС Котел 21.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 291 куб.м. 52 куб.м. 395 куб.м.
бл,здб,цр,бк,гбр,брк
42 Процедури за добив на дървесина 10,406.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 42 Виж пълна информация
4198 ДГС Котел 21.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 337 куб.м. 0 куб.м. 396 куб.м.
бк
41 Процедури за добив на дървесина 10,394.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 41 Виж пълна информация
4154 ДГС Котел 07.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 197 куб.м. 10 куб.м. 247 куб.м.
бл, цр
6 Процедури за добив на дървесина 6,502.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 6 Виж пълна информация
4147 ДГС Котел 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бб
35 Процедури за добив на дървесина 7,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 35 Виж пълна информация
4146 ДГС Котел 01.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
бб, цр, бк, гбр
20 Процедури за добив на дървесина 9,462.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 20 Виж пълна информация
4145 ДГС Котел 01.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
467 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 313 куб.м. 292 куб.м. 387 куб.м. 1459 куб.м.
бк
12 Процедури за добив на дървесина 39,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел", ЛФ 2020, обект 12 Виж пълна информация