slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6694 ДГС Котел 09.05.2023 цр,бл,кгбр,мжд 20 Процедури за добив на дървесина 14,005.41 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6680 ДГС Котел 26.04.2023 бк,яв 18 Процедури за добив на дървесина 28,606.32 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6670 ДГС Котел 19.04.2023 бк,гбр,трп 17 Процедури за добив на дървесина 1,660.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6657 ДГС Котел 05.04.2023 бк,гбр 16 Процедури за добив на дървесина 15,939.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6654 ДГС Котел 31.03.2023 цр,бл,кгбр,гбр 13 Процедури за добив на дървесина 73,196.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6648 ДГС Котел 23.03.2023 цр,бл,кгбр 16/22 Процедури за добив на дървесина 3,811.87 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6612 ДГС Котел 16.02.2023 цр, бл, кгбр, мжд, чб 9 Процедури за добив на дървесина 40,988.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6604 ДГС Котел 20.03.2023 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см Открит конкурс №1 Дългосрочни договори 652,386.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6578 ДГС Котел 23.01.2023 бк,гбр,трп 8 Процедури за добив на дървесина 33,255.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6574 ДГС Котел 19.01.2023 бк,гбр,трп,бл,цр 7 Процедури за добив на дървесина 28,321.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6573 ДГС Котел 18.01.2023 бк,трп,гбр,бб 56/22 Процедури за добив на дървесина 46,348.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6563 ДГС Котел 16.01.2023 цр,бл,кгбр 16/22 Процедури за добив на дървесина 3,811.87 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6562 ДГС Котел 16.01.2023 цр,бл,мжд,кгбр 54/22 Процедури за добив на дървесина 16,189.74 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6560 ДГС Котел 13.01.2023 бк,см,трп,врб,гбр,ива 50/22 Процедури за добив на дървесина 6,499.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6521 ДГС Котел 05.01.2023 бк,цр,трп,здб 5 Процедури за добив на дървесина 37,667.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6515 ДГС Котел 10.01.2023 Лесокултурни мероприятия 12,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6482 ДГС Котел 07.12.2022 бк,гбр 58 Процедури за добив на дървесина 3,426.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6387 ДГС Котел 21.11.2022 бк 57 Процедури за добив на дървесина 18,406.72 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6377 ДГС Котел 15.11.2022 бк,гбр,бб 56 Процедури за добив на дървесина 65,894.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6376 ДГС Котел 15.11.2022 чб,бл,цр 55 Процедури за добив на дървесина 7,024.12 лв. без ДДС