slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
345 ДГС Котел "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП" ДГС Котел" 09.12.2015

312 ДГС Котел Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП"ДГС Котел" 22.10.2015


287 ДГС Котел Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, Доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС Котел за срок от 12 месеца 29.09.2015


186 ДГС Котел Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части /оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП „ДГС Котел” 24.06.2015

177 ДГС Котел Информация плащания ДГС КОТЕЛ 11.06.2015


97 ДГС Котел Информация по чл.44 ал.10 ДГС КОТЕЛ 30.03.2015
66 ДГС Котел Доставка чрез закупуване на материали необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина в района на ТП"ДГС Котел" 13.03.201559 ДГС Котел Извършване на текущ ремонт на колесен трактор "ФЕНДТ ФАРМЕР 309", собственост на ТП "ДГС Котел" 12.02.2015

41 ДГС Котел "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Котел", предвидени в Наредба № 3/ 1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците", 19.12.2014
26 ДГС Котел ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП «ДГС КОТЕЛ», ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/ 28.02.1987 Г. ЗА ЗАДЪЛ. ПРЕДВ. И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 04.12.2014