slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6761 на ДГС Котел от 08.08.2023 е прекратена!
6761 ДГС Котел 08.08.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 9,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6215 ДГС Котел 20.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 8,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 598 на ДГС Котел от 29.12.2016 е прекратена!
598 ДГС Котел 29.12.2016 16.01.2017 1, 2, 3, 4, 5 Процедури по Закона за държавната собственост