slide

Контакти | ДГС Котел

Директор:
инж. Росица Недкова
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Котел, п.к. 8970, обл. Сливен, общ. Котел, ул. "Проф. Павлов" № 57
e-mail:
dgskotel@uidp-sliven.com
телефон:
+359453 42373; факс +359453 42920
факс: