slide

Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2022 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2022 / ДГС Котел
Ценоразпис от 03.08.2022г.
Файл
Добавен
04.08.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
19.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
19.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
19.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Котел
товарене и транспортиране на дърва от временен склад
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
31.12.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
31.12.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
07.12.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.11.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
27.10.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
01.10.2021 / ДГС Котел
продажба на дървесина на физически лица, които не са търговци за лична употреба
Файл
Добавен
29.09.2021 / ДГС Котел
Продажба на дървесина за училища, социални домове, детски заведения, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка чл.71, ал.2, т.2 от Наредбата
Файл
Добавен
27.09.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.09.2021 / ДГС Котел