slide

Документи | ДГС Котел

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Котел
Списък на лица с постоянен адрес в гр. Котел желаещи да закупуват дърва за огрев
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Котел
Списък на лицата с постоянен адрес в гр. Котел желаещи да закупуват дърва за огрев.
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Котел
Информация за местни търговци по чл.38, ал.8 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Котел
Обявление за сключване на договор за обект № 35
Файл
Добавен
24.06.2022 / ДГС Котел
Местни търговци 2022
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Котел
Обявление за добив на дървесина от обекти №№ 72 и 73 по предписание на РДГ, на основание чл. 27, ал. 1 , т. 3 от Наредбата
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Котел
обявление до всички заинтересовани лица за договаряне по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП за обекти 81 и 82 ТП "ДГС Котел" по предписание на РДГ
Файл
Добавен
04.12.2018 / ДГС Котел
Обявление за пряко договаряне - добив обект 1816
Файл
Добавен
05.10.2018 / ДГС Котел
Обявление за пряко договаряне - добив обект № 61-18
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДГС Котел
обявление по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата- договаряне за об. 66-18
Файл
Добавен
31.08.2018 / ДГС Котел
обявление- договаряне за об. 61, 62, 63 и 64-18
Файл
Добавен
23.08.2018 / ДГС Котел
Обявление за провеждане на договаряне на санитарна сеч в обект № 50-18
Файл
Добавен
11.06.2018 / ДГС Котел
Обявление за провеждане на санитарна сеч в об. 48-18
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Котел
чл.27, ал.1, т. 3 от Наредбата- об. 47-18
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Котел
чл.27, ал.1, т. 3 от Наредбата- об. 46-18
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Котел
Обявление за възлагане добив на повредена дървесина от обект 43-18- ТП "ДГС Котел" по чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата, съгласно предписания на РДГ Сливен и ЛЗС Варна
Файл
Добавен
03.04.2018 / ДГС Котел
Информация по чл. 38, ал. 5 от Наредбата за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Котел
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Котел