Процедури

Процедура № 3759 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 06.01.2020
Втора дата 10.01.2020
Начална цена 1,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с публикуване на обява в профила на Купувача ТП "ДГС Котел"
Предмет Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други бланки за нуждите на ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.