Процедури

Процедура № 705 на ДГС Котел

Процедура № 705 на ДГС Котел от 23.01.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 23.01.2017
Втора дата
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне без предварително обявление
Предмет Доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.