Процедура № 6515 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 10.01.2023 12,000.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс за транспорт
Предмет Открит конкурс с предмет: "товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни складове на ТП "ДГС Кипилово" до скла на ТП "ДГС Котел" за продажба на дърва за огрев (нацепени и нарязани)

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.