Процедура № 6361 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6361 на ДГС Котел от 11.11.2022 е прекратена!
ДГС Котел 11.11.2022 16,050.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 53- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
53 бк 106 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 124 куб.м. 132 куб.м. 23 куб.м. 388 куб.м.