Процедури

Процедура № 351 на ДГС Котел

Процедура № 351 на ДГС Котел от 22.11.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 22.11.2016
Втора дата
Начална цена 2,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита Процедура
Предмет „Доставка чрез покупка на 8т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДГС Котел”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.