Процедури

Процедура № 243 на ДГС Котел

Процедура № 243 на ДГС Котел от 09.09.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 09.09.2016
Втора дата
Начална цена 4,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на резервни части за горска и селскостопанска техника

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.