Процедури

Процедура № 106 на ДГС Котел

Процедура № 106 на ДГС Котел от 12.08.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.08.2016
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни "

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.