Процедури

Процедура № 102 на ДГС Котел

Процедура № 102 на ДГС Котел от 22.07.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 22.07.2016
Втора дата
Начална цена 4,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Предмет Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.