Дърва за огрев за нуждите на местното население от населените местна от територията на ТП "ДГС Котел"

1. ТП "ДГС Котел" уведомява жителите на населените места, че има готовност за издаване на позволителни за закупуване на дървесина на корен по реда на чл.71 ал.1 т.1,2,3 и 6 от Наредбата за възлагане на дейности в горски територии. Позволителните се издават само на лица включени в списъците на кметствата. Дървесината за местно население ще се добива от ДГТ както следва: - за град Котел - местност "Жилка", "Върбалака", "Казанкайнак", "Духалото" и " Гръцки дол". - за село Медвен - местност "Чуката" - за село Градец - местност "Кайряка", " Марински дол" и "Стърчи крак". - за село Катунище - местност " Кайряка". - за село Жеравна - местност "Стърчи крак" - за село Нейково - местност " Стърчи крак". - за село Седларево - местност "Калинка". Позволителни се издават безвъзмездно. След добиване и измерване на дървата на временен склад, същите се заплащат в в касата на ТП "ДГС Котел". Цената на дървата е 18лв. без ДДС/пр.м3. 2. ТП "ДГС Котел" има готовност да задоволи нуждите на населението с готови добити на временен склад дърва за огрев. Цената е 30лв. без ДДС/пр.м3. и не включва транспорт. Към настоящия момент ТП "ДГС Котел" разполага с налични добити дърва по местности както следва: "Лома", " Жилка", "Ванкова чешма", "Борила", "Стражко поле" и " Моллов мост" . Забележка: ТП "ДГС Котел" ще публикува периодично актуална информация за наличните дърва за огрев до пълното задоволяване на нуждите на местното население от дърва за огрев. При възникнали проблеми молим гражданите да се свързват с зам.директора или Директора на ТП "ДГС Котел".