slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4513 ДГС Котел 14.07.2020 бк,гбр,трп,яв 63 Процедури за добив на дървесина 22,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4498 ДГС Котел 09.07.2020 здб,цр 75 Процедури за добив на дървесина 1,924.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4494 ДГС Котел 08.07.2020 бк,здб,бл,гбр,цр,кгбр 74 Процедури за добив на дървесина 51,246.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4467 ДГС Котел 22.06.2020 чб 72 Процедури за добив на дървесина 1,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4446 ДГС Котел 15.06.2020 бк,здб,трп,гбр,цр 71 Процедури за добив на дървесина 16,384.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4361 ДГС Котел 28.05.2020 бл,цр,кгбр 58 Процедури за добив на дървесина 8,268.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4360 ДГС Котел 28.05.2020 бк,гбр 39 Процедури за добив на дървесина 5,474.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4357 ДГС Котел 27.05.2020 бк,бл,гбр,цр,кгбр,трп 44 Процедури за добив на дървесина 20,296.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4339 ДГС Котел 21.05.2020 бл,бк,гбр,цр,здб 66 Процедури за добив на дървесина 13,544.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4303 ДГС Котел 12.05.2020 бк,гбр,здб 61 Процедури за добив на дървесина 7,926.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4300 ДГС Котел 28.05.2020 бк, гбр, трп, бл, цр, чб 57 Процедури за добив на дървесина 56,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4284 ДГС Котел 07.05.2020 бк 7 Процедури за добив на дървесина 4,034.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4257 ДГС Котел 30.04.2020 чб, цр, бл, мжд 55 Процедури за добив на дървесина 21,012.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4242 ДГС Котел 29.04.2020 бк,гбр,здб 50 Процедури за добив на дървесина 14,041.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4241 ДГС Котел 29.04.2020 см,бк,гбр,яв,чб 14 Процедури за добив на дървесина 9,588.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4205 ДГС Котел 24.04.2020 бб, цр, гбр 46 Процедури за добив на дървесина 5,610.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4204 ДГС Котел 22.04.2020 цр 45 Процедури за добив на дървесина 4,212.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4203 ДГС Котел 22.04.2020 цр, бл 43 Процедури за добив на дървесина 26,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4200 ДГС Котел 21.04.2020 бл,здб,цр,бк,гбр,брк 42 Процедури за добив на дървесина 10,406.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4198 ДГС Котел 21.04.2020 бк 41 Процедури за добив на дървесина 10,394.00 лв. без ДДС