slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6229 ДГС Котел 04.08.2022 здб, бк, трп, цр, гбр 34 и 36 Процедури за добив на дървесина 49,328.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6213 ДГС Котел 21.07.2022 бл, цр, бк, кгбр 38, 39 Процедури за добив на дървесина 42,957.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6203 ДГС Котел 15.07.2022 цр, здб, бк, гбр, брк, бл 24 Процедури за добив на дървесина 16,230.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6198 на ДГС Котел от 12.07.2022 е прекратена!
6198 ДГС Котел 12.07.2022 здб, бк, трп, цр, гбр 34, 36 Процедури за добив на дървесина 49,328.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6197 ДГС Котел 12.07.2022 бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, бл, цр, здб 25, 37 Процедури за добив на дървесина 32,748.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6177 на ДГС Котел от 24.06.2022 е прекратена!
6177 ДГС Котел 24.06.2022 цр, здб, бк, гбр, брк, бл 24 Процедури за добив на дървесина 14,387.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6175 на ДГС Котел от 20.06.2022 е прекратена!
6175 ДГС Котел 20.06.2022 бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, здб, цр 25 и 34 Процедури за добив на дървесина 36,689.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6162 ДГС Котел 07.06.2022 бл, здб, цр, гбр 30 Процедури за добив на дървесина 25,627.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6160 ДГС Котел 07.06.2022 бк, гбр, трп, бб, см 28, 29 Процедури за добив на дървесина 41,995.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6146 ДГС Котел 26.05.2022 здб, бк, гбр, трп, цр, лп, врб, яв, шс 18, 25 Процедури за добив на дървесина 31,626.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6145 на ДГС Котел от 25.05.2022 е прекратена!
6145 ДГС Котел 25.05.2022 цр, здб, бк, гбр, брк, бл 24 Процедури за добив на дървесина 14,387.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6089 ДГС Котел 13.04.2022 бл, цр, гбр, здб, кгбр, мжд 5, 13 Процедури за добив на дървесина 34,038.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6052 ДГС Котел 25.03.2022 цр, бл, кгбр, гбр, здб, бк, трп 16, 17 Процедури за добив на дървесина 46,542.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6024 ДГС Котел 16.03.2022 цр, бл, гбр 14 Процедури за добив на дървесина 26,877.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5959 ДГС Котел 24.02.2022 кгбр, пкл, мжд, цр, бл, чдб, лп, бк, см, трп, гбр, яв 12 Процедури за добив на дървесина 25,304.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5926 ДГС Котел 03.02.2022 цр, здб, бк, гбр, брк 6/22, 9/22 Процедури за добив на дървесина 10,116.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5904 ДГС Котел 07.01.2022 здгл, бк, лп, бб, см, гбр, ела, врб, трп, цр 2/22, 3/22, 4/22 Процедури за добив на дървесина 75,869.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5841 ДГС Котел 15.12.2021 трп, цр, бб, чб, здгл, бк, гбр 3, 4 Процедури за добив на дървесина 63,589.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5803 ДГС Котел 13.12.2021 см, бб, гбр, брз, бк, трп 65/21 Процедури за добив на дървесина 14,730.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5641 ДГС Котел 28.10.2021 бк, гбр, здб, цр, мжд, бл, кгбр 62, 63, 64 Процедури за добив на дървесина 50,306.00 лв. без ДДС