slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6560 ДГС Котел 13.01.2023 бк,см,трп,врб,гбр,ива 50/22 Процедури за добив на дървесина 6,499.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6521 ДГС Котел 05.01.2023 бк,цр,трп,здб 5 Процедури за добив на дървесина 37,667.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6482 ДГС Котел 07.12.2022 бк,гбр 58 Процедури за добив на дървесина 3,426.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6387 ДГС Котел 21.11.2022 бк 57 Процедури за добив на дървесина 18,406.72 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6377 ДГС Котел 15.11.2022 бк,гбр,бб 56 Процедури за добив на дървесина 65,894.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6376 ДГС Котел 15.11.2022 чб,бл,цр 55 Процедури за добив на дървесина 7,024.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6371 ДГС Котел 08.11.2022 бл,цр,кгбр,мжд 54 Процедури за добив на дървесина 73,110.81 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6361 на ДГС Котел от 11.11.2022 е прекратена!
6361 ДГС Котел 11.11.2022 бк 53 Процедури за добив на дървесина 16,050.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6349 ДГС Котел 14.10.2022 бк,гбр,трп 52 Процедури за добив на дървесина 18,691.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6338 ДГС Котел 30.09.2022 бк,здб,гбр,трп 51 Процедури за добив на дървесина 45,115.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6329 ДГС Котел 27.09.2022 см,бк,гбр,трп,яв,ива,врб,брз 50 Процедури за добив на дървесина 31,168.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6328 на ДГС Котел от 14.10.2022 е прекратена!
6328 ДГС Котел 14.10.2022 бк, здб, гбр, трп 51 Процедури за добив на дървесина 36,198.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6318 ДГС Котел 26.09.2022 бк,гбр 49 Процедури за добив на дървесина 9,962.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6317 ДГС Котел 26.09.2022 бл,цр 48 Процедури за добив на дървесина 9,636.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6308 ДГС Котел 14.09.2022 бб, см, бк, гбр, трп 29 Процедури за добив на дървесина 19,450.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6307 ДГС Котел 13.09.2022 цр, бл, гбр, кгбр 47 Процедури за добив на дървесина 43,086.98 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6281 ДГС Котел 13.09.2022 бк, здб, гбр, трп, бл 46 Процедури за добив на дървесина 42,643.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6279 на ДГС Котел от 12.09.2022 е прекратена!
6279 ДГС Котел 12.09.2022 бб, см, бк, гбр, трп 29 Процедури за добив на дървесина 16,448.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6255 ДГС Котел 23.08.2022 бк, гбр 36 Процедури за добив на дървесина 30,988.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6249 ДГС Котел 19.08.2022 цр, бл, кгбр № 42 и № 44 Процедури за добив на дървесина 60,200.00 лв. без ДДС