slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1653 ДГС Котел 14.12.2017 бб, чб, бк, гбр,здб трп, дрш, яв, брз, ак 1801, 1802, 1803, 8100 Процедури за добив на дървесина 84,082.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1634 ДГС Котел 12.12.2017 бк, здб, гбр, бб, чб, яв, шст, цр, блг 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18 Процедури за добив на дървесина 262,813.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1620 ДГС Котел 22.11.2017 дб, цр, блг 78-17 с Процедури за добив на дървесина 1,568.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1395 ДГС Котел 26.09.2017 здб, ,бк, яс, гбр, кгбр трп 1610 Процедури за добив на дървесина 11,144.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1371 ДГС Котел 13.09.2017 здб, гбр, бк, бб, кгбр, бл, лп, трп, врб, чш, ела, врб, яв 1708 Процедури за добив на дървесина 25,718.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1239 на ДГС Котел от 01.08.2017 е прекратена!
1239 ДГС Котел 01.08.2017 бб, чб, см, дригл.бк, гбр, трп, яв,брз 1704,1705,1706 Процедури за добив на дървесина 83,640.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1238 на ДГС Котел от 01.08.2017 е прекратена!
1238 ДГС Котел 01.08.2017 бб, чб,см, здгл, здб ,бк, яс, гбр, кгбр трп 1607, 1610 Процедури за добив на дървесина 16,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1161 ДГС Котел 04.07.2017 бк,дб,гбр,явр,брк обект № 54-17 Процедури за добив на дървесина 39,309.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1137 ДГС Котел 29.06.2017 бб, бк, гбр, чб, см, брз, здгл 35-17 Процедури за добив на дървесина 70,426.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 974 на ДГС Котел от 03.05.2017 е прекратена!
974 ДГС Котел 03.05.2017 бб, бк, гбр, чб, см, брз, здгл 35-17 Процедури за добив на дървесина 70,426.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 960 на ДГС Котел от 27.04.2017 е прекратена!
960 ДГС Котел 27.04.2017 бк, гбр, здб, явр, брз, врб, трп, др.вис., см, бб 53-17, 54-17, 55-17, 56-17, 57-17 Процедури за добив на дървесина 98,506.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 884 на ДГС Котел от 05.04.2017 е прекратена!
884 ДГС Котел 05.04.2017 бб, бк, гбр,брз, чб, здгл, чб 35-17 Процедури за добив на дървесина 70,426.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
793 ДГС Котел 14.03.2017 бк, гбр, цр, кгбр, лп, здб, блг, трп, брз,др.вис., чб, бб, см 22-17, 23-17, 24-17, 25-17, 26-17, 27-17, 28-17, 29-17, 30-17, 31-17 Процедури за добив на дървесина 232,610.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
624 ДГС Котел 12.12.2016 16.12.2016 бб, чб, см, здгл, бк, гбр, здб, трп, кгбр, брз, чрш 7100 Процедури за добив на дървесина 48,186.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
619 ДГС Котел 13.12.2016 19.12.2016 бб, см, бк, гбр 19-17 Процедури за добив на дървесина 66,738.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
526 ДГС Котел 14.12.2016 20.12.2016 чб, бб, гбр, блг, цр, здб 4-17 Процедури за добив на дървесина 105,044.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
278 ДГС Котел 27.09.2016 30.09.2016 цр, блг, гбр, мждр, здб 81 Процедури за добив на дървесина 20,544.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
200 ДГС Котел 23.08.2016 26.08.2016 бб, чб, здб, бл, бк, гбр, кгбр, трп, дрш 1610 , 1611 , 1612 Процедури за добив на дървесина 59,779.20 лв. без ДДС