slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4154 ДГС Котел 07.04.2020 бл, цр 6 Процедури за добив на дървесина 6,502.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4147 ДГС Котел 03.04.2020 бб 35 Процедури за добив на дървесина 7,050.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4146 ДГС Котел 01.04.2020 бб, цр, бк, гбр 20 Процедури за добив на дървесина 9,462.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4145 ДГС Котел 01.04.2020 бк 12 Процедури за добив на дървесина 39,255.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4138 ДГС Котел 30.03.2020 цр, гбр, чб, бл, кгбр, бб, 36 Процедури за добив на дървесина 23,704.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3997 ДГС Котел 13.03.2020 бк, здб, яв, гбр, трп, врб, бб, чб, см, здгл,брз, ела, цр 32, 33 Процедури за добив на дървесина 127,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3299 ДГС Котел 05.08.2019 бб, см, здгл, бк, гбр, здб, цр, трп, кгбр, блг, явр, др.в. 46-19, 57-19, 58-19 Процедури за добив на дървесина 71,118.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3207 ДГС Котел 04.07.2019 бк,дб,цр,гбр,бб,см,трп,врб 43.44.45.46.47.48 Процедури за добив на дървесина 165,412.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3060 ДГС Котел 16.05.2019 бк, см, гбр, , бб, здб, трп, лп, чб, здгл, , яв, 1905,1906 Процедури за добив на дървесина 44,964.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2748 ДГС Котел 31.01.2019 блг, цр, кгбр, см, бк, гбр, трп, врб, здгл, брз, чб, бб, здб, 13-19, 14-19, 15-19 Процедури за добив на дървесина 379,935.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2644 ДГС Котел 21.12.2018 21.12.2018 бк, см, гбр, ела, бб, здб, брз, трп, кгбр, чб, здгл , 9100 Процедури за добив на дървесина 20,146.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2619 ДГС Котел 20.12.2018 см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, блг, цр, чб, 5, 6, 8- 2019 Процедури за добив на дървесина 76,272.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2424 ДГС Котел 05.10.2018 здб, цр, бк, гбр, блг, бб 70-18, 71-18 Процедури за добив на дървесина 48,766.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2177 ДГС Котел 22.06.2018 бк, см, гбр, трп, бб, здгл 1810,1811 Процедури за добив на дървесина 31,456.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2127 ДГС Котел 01.06.2018 бк, гбр, шс, яв, чрш, бб, брз, чб, дрш, трп, мждр, кгбр, здгл 1808,1809,1810,1811,1812 Процедури за добив на дървесина 171,686.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2094 ДГС Котел 18.05.2018 бб, чб, здгл, см, бк, здб, гбр, цр 5-18, 42-18 Процедури за добив на дървесина 69,032.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2029 ДГС Котел 18.04.2018 39-18, 40-18, 41-18, 42-18 Процедури за добив на дървесина 128,620.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1897 на ДГС Котел от 13.03.2018 е прекратена!
1897 ДГС Котел 13.03.2018 бб, бк, чб 5-18 Процедури за добив на дървесина 14,880.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 1878 на ДГС Котел от 02.03.2018 е прекратена!
1878 ДГС Котел 02.03.2018 бб, бк, чб 5-18 Процедури за добив на дървесина 25,028.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1772 ДГС Котел 30.01.2018 бб, чб, бк, гбр, яв, шст 5-18, 6-18, 7-18 и 9-18 Процедури за добив на дървесина 87,413.00 лв. без ДДС