Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1991 ДГС Котел 04.04.2018 Събиране на оферти с обява 5,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и переодични медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1939 ДГС Котел 11.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарeн автомобил, тип «самосвал» за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" ДП ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
Процедура № 1939 на ДГС Котел от 11.04.2018 е прекратена!
1898 ДГС Котел 13.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.
бб, чб
5-18 Процедури за продажба на дървесина 6,940.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 5-18 от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1898 на ДГС Котел от 13.03.2018 е прекратена!
1897 ДГС Котел 13.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 475 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м.
бб, бк, чб
5-18 Процедури за добив на дървесина 14,880.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз до временен склад на дървесина от обект № 5-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1897 на ДГС Котел от 13.03.2018 е прекратена!
1878 ДГС Котел 02.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
209 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 632 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 943 куб.м.
бб, бк, чб
5-18 Процедури за добив на дървесина 25,028.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обект № 5-18 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1878 на ДГС Котел от 02.03.2018 е прекратена!
1877 ДГС Котел 02.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
844 куб.м. 1056 куб.м. 0 куб.м. 2522 куб.м. 886 куб.м. 160 куб.м. 5468 куб.м.
бб, чб, см, бк, гбр, здб, цр, блг, трп, врб, брз, шст
9-18, 13-18, 31-18, 32-18 Продажба на стояща дървесина на корен 227,801.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 9,13,31,32 от КЛФ 2018- ДГС Котел Виж пълна информация
1876 ДГС Котел 02.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
209 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 294 куб.м.
бб, чб
5-18 Процедури за продажба на дървесина 24,665.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 5-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1876 на ДГС Котел от 02.03.2018 е прекратена!
1840 ДГС Котел 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1773 ДГС Котел 30.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
342 куб.м. 510 куб.м. 0 куб.м. 1914 куб.м. 1858 куб.м. 0 куб.м. 4624 куб.м.
бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18 Продажба на стояща дървесина на корен 185,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 11, 12, 13, 14 и 15 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1772 ДГС Котел 30.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
707 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1237 куб.м. 601 куб.м. 495 куб.м. 3280 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, яв, шст
5-18, 6-18, 7-18 и 9-18 Процедури за добив на дървесина 87,413.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 5, 6, 7 и 9 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1771 ДГС Котел 30.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2924 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 2061 куб.м. 1369 куб.м. 1640 куб.м. 9392 куб.м.
бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18 Процедури за продажба на дървесина 701,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 1-10, 20 и 21 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1734 ДГС Котел 03.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
913 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 3773 куб.м. 3236 куб.м. 240 куб.м. 8432 куб.м.
бб,чб,см,здгл, бк, гбр, цр, блг, брз, врб, трп, здб, яв, кгбр
23-18, 24-18, 25-18, 26-18, 27-18, 28-18 и 29-18 Продажба на стояща дървесина на корен 350,362.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти с номера от № 23 до № 29 от КЛФ 2018 от гори държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1653 ДГС Котел 14.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
619 куб.м. 161 куб.м. 24 куб.м. 2146 куб.м. 1838 куб.м. 223 куб.м. 5011 куб.м.
бб, чб, бк, гбр,здб трп, дрш, яв, брз, ак
1801, 1802, 1803, 8100 Процедури за добив на дървесина 84,082.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив от обекти № 1801, 1802, 1803, 8100 Виж пълна информация
1652 ДГС Котел 14.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
422 куб.м. 41 куб.м. 10 куб.м. 1414 куб.м. 1154 куб.м. 152 куб.м. 3193 куб.м.
бк, здб, гбр, трп, дрш,бб, чб, дри яв, брз
801, 802, 803 Процедури за продажба на дървесина 212,547.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 801, 802, 803 от КЛф 2018 от горски територии - държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
1634 ДГС Котел 12.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2606 куб.м. 812 куб.м. 0 куб.м. 3815 куб.м. 1499 куб.м. 1005 куб.м. 9837 куб.м.
бк, здб, гбр, бб, чб, яв, шст, цр, блг
1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18 Процедури за добив на дървесина 262,813.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане на добив от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от КЛФ 2018 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1633 ДГС Котел 12.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
342 куб.м. 510 куб.м. 0 куб.м. 1964 куб.м. 1926 куб.м. 0 куб.м. 4742 куб.м.
бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18, 16-18, 17-18, 18-18, 19-18 Продажба на стояща дървесина на корен 190,134.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 от КЛФ 2018 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1633 на ДГС Котел от 12.12.2017 е прекратена!
1632 ДГС Котел 12.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2924 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1475 куб.м. 360 куб.м. 1640 куб.м. 7797 куб.м.
бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18 Процедури за продажба на дървесина 606,090.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 1-10; 20; 21 от КЛФ 2018 от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1632 на ДГС Котел от 12.12.2017 е прекратена!
1620 ДГС Котел 22.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м.
дб, цр, блг
78-17 с Процедури за добив на дървесина 1,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейностите: "сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 78-17 с, включващ отд./подотд. 215 "ж" от гори- държавна собственост- стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1573 ДГС Котел 28.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 183 куб.м.
бк, здб, гбр
62-17 Процедури за продажба на дървесина 15,845.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. 62-17 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1521 ДГС Котел 17.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
157 куб.м. 129 куб.м. 0 куб.м. 160 куб.м. 96 куб.м. 0 куб.м. 542 куб.м.
бк, брз, бб, см, трп, врб, гбр
28-17, 55-17 Продажба на стояща дървесина на корен 24,073.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от об. №№ 28-17 и 55-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация