slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5256 ДГС Котел 19.04.2021 чб, бб, см, бк 25 Продажба на стояща дървесина на корен 21,085.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5232 ДГС Котел 07.04.2021 Събиране на оферти с обява 2,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5209 ДГС Котел 06.04.2021 бк, бл, гбр, цр, трп, здб, гбр, кгбр 22, 23, 24 Процедури за добив на дървесина 62,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5119 ДГС Котел 09.03.2021 бк,гбр,здб,цр,трп,пкл 21 Процедури за добив на дървесина 16,943.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5046 ДГС Котел 11.02.2021 бк, здб, гбр, цр, бл, трп, кгбр 18, 19, 20 Процедури за добив на дървесина 88,724.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4996 на ДГС Котел от 22.01.2021 е прекратена!
4996 ДГС Котел 22.01.2021 бк 12 Процедури за добив на дървесина 12,436.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4968 ДГС Котел 03.02.2021 Открита процедура 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4935 ДГС Котел 23.12.2020 цр, бл, кгбр, бк 1, 2, 12 Процедури за добив на дървесина 36,668.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4909 на ДГС Котел от 17.12.2020 е прекратена!
4909 ДГС Котел 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4788 ДГС Котел 25.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4611 на ДГС Котел от 15.09.2020 е прекратена!
4611 ДГС Котел 15.09.2020 бк, яв, гбр, бб, здб, чб 82 Процедури за добив на дървесина 40,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4604 ДГС Котел 10.09.2020 бк, гбр, цр, бл, чб 84 Процедури за продажба на дървесина 114,830.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4600 ДГС Котел 24.08.2020 бк,здб,гбр,бл,цр 83 Процедури за добив на дървесина 23,428.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4597 ДГС Котел 10.09.2020 бк, гбр, цр, бл, чб 84 Процедури за добив на дървесина 66,508.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4557 на ДГС Котел от 24.08.2020 е прекратена!
4557 ДГС Котел 24.08.2020 бк, гбр, яв, бб, здб, чб 82 Процедури за добив на дървесина 40,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4551 ДГС Котел 03.08.2020 бк,здб,гбр,бл,трп 79 Процедури за добив на дървесина 14,456.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4544 ДГС Котел 17.08.2020 бк, гбр, здб, цр, чрш, бл 65 Продажба на стояща дървесина на корен 32,879.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4534 ДГС Котел 11.08.2020 цр, бл, здб, кгбр 78 Процедури за добив на дървесина 18,746.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4520 ДГС Котел 17.07.2020 бк,гбр,здб,цр,бл,кгбр 76 Процедури за добив на дървесина 70,694.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4513 ДГС Котел 14.07.2020 бк,гбр,трп,яв 63 Процедури за добив на дървесина 22,375.00 лв. без ДДС