Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2619 ДГС Котел 20.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 1338 куб.м. 1215 куб.м. 126 куб.м. 2913 куб.м.
см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, блг, цр, чб,
5, 6, 8- 2019 Процедури за добив на дървесина 76,272.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти 5, 6 и 8 от КЛФ- 2019, ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2618 ДГС Котел 19.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 248 куб.м. 0 куб.м. 2032 куб.м. 2232 куб.м. 150 куб.м. 4910 куб.м.
бк, гбр, лп, трп, бб, ела, здб, блг, врб, см, др.вис., цр, дб, кгбр
1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10-2019 Продажба на стояща дървесина на корен 196,818.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10 от КЛФ 2019- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2425 ДГС Котел 05.10.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
272 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м.
здб, цр, бк, гбр
70-18 Процедури за продажба на дървесина 62,322.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаве за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 70-18 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2424 ДГС Котел 05.10.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
296 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 1273 куб.м. 62 куб.м. 1870 куб.м.
здб, цр, бк, гбр, блг, бб
70-18, 71-18 Процедури за добив на дървесина 48,766.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 70-18 и 71-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2393 ДГС Котел 21.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 102 куб.м.
здб
807 Процедури за продажба на дървесина 9,313.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за прогнозни количества дървесина от обект № 807 от гори стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2178 ДГС Котел 22.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 336 куб.м. 340 куб.м. 40 куб.м. 796 куб.м.
бк, см, гбр, трп
810 Процедури за продажба на дървесина 53,115.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за прогнозни количества дървесина от обект № 810 от гори стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
2177 ДГС Котел 22.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 553 куб.м. 525 куб.м. 40 куб.м. 1201 куб.м.
бк, см, гбр, трп, бб, здгл
1810,1811 Процедури за добив на дървесина 31,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти 1810,1811 от гори Държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
2171 ДГС Котел 12.06.2018 Договаряне без предварително обявление 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарeн автомобил, тип «самосвал» за нуждите на "Югоизточно държавно предприятие" ДП ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
2128 ДГС Котел 01.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
643 куб.м. 129 куб.м. 39 куб.м. 3420 куб.м. 2450 куб.м. 526 куб.м. 7207 куб.м.
бк, гбр, шс, яв, чрш, бб, брз, чб, дрш, трп, мждр, кгбр, здгл
808,809,810,811,812 Процедури за продажба на дървесина 479,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 808,809,810,811,812 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
2127 ДГС Котел 01.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
643 куб.м. 129 куб.м. 39 куб.м. 2720 куб.м. 2450 куб.м. 526 куб.м. 6507 куб.м.
бк, гбр, шс, яв, чрш, бб, брз, чб, дрш, трп, мждр, кгбр, здгл
1808,1809,1810,1811,1812 Процедури за добив на дървесина 171,686.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти № 1808,1809,1810,1811,1812 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
2096 ДГС Котел 18.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
640 куб.м. 147 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м. 290 куб.м. 654 куб.м. 1996 куб.м.
бб, чб, здгл, см, бк, здб, гбр, цр
5-18, 42-18 Процедури за продажба на дървесина 146,425.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 5-18 и 42-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2094 ДГС Котел 18.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 1250 куб.м. 561 куб.м. 150 куб.м. 2604 куб.м.
бб, чб, здгл, см, бк, здб, гбр, цр
5-18, 42-18 Процедури за добив на дървесина 69,032.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив- сеч и извоз на дървесина до временен склаз от обекти №№ 5-18 и 42-18 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2080 ДГС Котел 04.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж , баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми – летни и зимни " Виж пълна информация
2058 ДГС Котел 24.04.2018 Събиране на оферти с обява 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «”Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя”, за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Котел”» Виж пълна информация
2033 ДГС Котел 18.04.2018 42-18 Процедури за продажба на дървесина 48,324.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тойно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 42-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 2033 на ДГС Котел от 18.04.2018 е прекратена!
2032 ДГС Котел 18.04.2018 41-18 Процедури за продажба на дървесина 35,148.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 41-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2031 ДГС Котел 18.04.2018 40-18 Процедури за продажба на дървесина 33,169.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 40-18 Виж пълна информация
2030 ДГС Котел 18.04.2018 39-18 Процедури за продажба на дървесина 93,674.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 39-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2029 ДГС Котел 18.04.2018 39-18, 40-18, 41-18, 42-18 Процедури за добив на дървесина 128,620.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обекти №№ 39, 40, 41 и 42 от кЛФ 2018 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2009 ДГС Котел 12.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация