slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6145 на ДГС Котел от 25.05.2022 е прекратена!
6145 ДГС Котел 25.05.2022 цр, здб, бк, гбр, брк, бл 24 Процедури за добив на дървесина 14,387.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6089 ДГС Котел 13.04.2022 бл, цр, гбр, здб, кгбр, мжд 5, 13 Процедури за добив на дървесина 34,038.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6052 ДГС Котел 25.03.2022 цр, бл, кгбр, гбр, здб, бк, трп 16, 17 Процедури за добив на дървесина 46,542.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6024 ДГС Котел 16.03.2022 цр, бл, гбр 14 Процедури за добив на дървесина 26,877.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5959 ДГС Котел 24.02.2022 кгбр, пкл, мжд, цр, бл, чдб, лп, бк, см, трп, гбр, яв 12 Процедури за добив на дървесина 25,304.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5926 ДГС Котел 03.02.2022 цр, здб, бк, гбр, брк 6/22, 9/22 Процедури за добив на дървесина 10,116.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5915 ДГС Котел 27.01.2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5904 ДГС Котел 07.01.2022 здгл, бк, лп, бб, см, гбр, ела, врб, трп, цр 2/22, 3/22, 4/22 Процедури за добив на дървесина 75,869.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5841 ДГС Котел 15.12.2021 трп, цр, бб, чб, здгл, бк, гбр 3, 4 Процедури за добив на дървесина 63,589.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5803 ДГС Котел 13.12.2021 см, бб, гбр, брз, бк, трп 65/21 Процедури за добив на дървесина 14,730.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5641 ДГС Котел 28.10.2021 бк, гбр, здб, цр, мжд, бл, кгбр 62, 63, 64 Процедури за добив на дървесина 50,306.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5608 ДГС Котел 08.10.2021 бл, здб, цр 51 Процедури за добив на дървесина 16,318.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5568 ДГС Котел 01.09.2021 цр,гбр 54 Процедури за добив на дървесина 12,870.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5541 ДГС Котел 08.09.2021 бл, здб, цр, кгбр 50, 51 Процедури за добив на дървесина 20,451.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5537 ДГС Котел 19.08.2021 бк,здб,гбр,трп,см,врб,яв,кгбр,мжд 49 Процедури за добив на дървесина 27,047.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5521 ДГС Котел 30.08.2021 цр, бл, кгбр, бк 46 Процедури за добив на дървесина 12,084.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5475 ДГС Котел 10.08.2021 бк, гбр, см, врб, трп, яв, бл, цр, кгбр, мжд 41 и 42 Процедури за добив на дървесина 30,295.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5471 ДГС Котел 10.08.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5414 ДГС Котел 06.07.2021 бк, гбр, цр, бл, здб, кгбр 37 Процедури за добив на дървесина 35,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5256 ДГС Котел 19.04.2021 чб, бб, см, бк 25 Продажба на стояща дървесина на корен 21,085.00 лв. без ДДС