Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5046 ДГС Котел 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 3345 куб.м. 0 куб.м. 3409 куб.м.
бк, здб, гбр, цр, бл, трп, кгбр
18, 19, 20 Процедури за добив на дървесина 88,724.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 18, 19, 20- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4996 ДГС Котел 22.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 431 куб.м. 12 куб.м. 476 куб.м.
бк
12 Процедури за добив на дървесина 12,436.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 12- ТП "ДГС Котел Виж пълна информация
Процедура № 4996 на ДГС Котел от 22.01.2021 е прекратена!
4968 ДГС Котел 03.02.2021 Открита процедура 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия/високо/средно/ниско напрежение/ и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 12 месеца месец Виж пълна информация
4935 ДГС Котел 23.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м. 1363 куб.м. 12 куб.м. 1408 куб.м.
цр, бл, кгбр, бк
1, 2, 12 Процедури за добив на дървесина 36,668.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от КЛФ 2021- обекти №№ 1, 2 и 12 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4909 ДГС Котел 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 449,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4909 на ДГС Котел от 17.12.2020 е прекратена!
4788 ДГС Котел 25.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС КОТЕЛ“ – ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
4611 ДГС Котел 15.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 203 куб.м. 235 куб.м. 1513 куб.м.
бк, яв, гбр, бб, здб, чб
82 Процедури за добив на дървесина 40,385.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 82- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4611 на ДГС Котел от 15.09.2020 е прекратена!
4604 ДГС Котел 10.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 759 куб.м. 701 куб.м. 0 куб.м. 1837 куб.м.
бк, гбр, цр, бл, чб
84 Процедури за продажба на дървесина 114,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 84 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4600 ДГС Котел 24.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 878 куб.м. 0 куб.м. 900 куб.м.
бк,здб,гбр,бл,цр
83 Процедури за добив на дървесина 23,428.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 83 Виж пълна информация
4597 ДГС Котел 10.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 759 куб.м. 1393 куб.м. 0 куб.м. 2529 куб.м.
бк, гбр, цр, бл, чб
84 Процедури за добив на дървесина 66,508.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 84- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4557 ДГС Котел 24.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 203 куб.м. 235 куб.м. 1513 куб.м.
бк, гбр, яв, бб, здб, чб
82 Процедури за добив на дървесина 40,385.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обект № 82 от ДГТ, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 4557 на ДГС Котел от 24.08.2020 е прекратена!
4551 ДГС Котел 03.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м. 0 куб.м. 556 куб.м.
бк,здб,гбр,бл,трп
79 Процедури за добив на дървесина 14,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 79
Виж пълна информация
4544 ДГС Котел 17.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 230 куб.м. 240 куб.м. 134 куб.м. 756 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, чрш, бл
65 Продажба на стояща дървесина на корен 32,879.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 65 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация
4534 ДГС Котел 11.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м. 0 куб.м. 721 куб.м.
цр, бл, здб, кгбр
78 Процедури за добив на дървесина 18,746.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от обект № 78- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
4520 ДГС Котел 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 2715 куб.м. 0 куб.м. 2719 куб.м.
бк,гбр,здб,цр,бл,кгбр
76 Процедури за добив на дървесина 70,694.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 76
Виж пълна информация
4513 ДГС Котел 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м. 497 куб.м. 229 куб.м. 848 куб.м.
бк,гбр,трп,яв
63 Процедури за добив на дървесина 22,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 63
Виж пълна информация
4498 ДГС Котел 09.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м.
здб,цр
75 Процедури за добив на дървесина 1,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 75
Виж пълна информация
4494 ДГС Котел 08.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1971 куб.м. 0 куб.м. 1971 куб.м.
бк,здб,бл,гбр,цр,кгбр
74 Процедури за добив на дървесина 51,246.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 74
Виж пълна информация
4467 ДГС Котел 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
чб
72 Процедури за добив на дървесина 1,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 72
Виж пълна информация
4460 ДГС Котел 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 604 куб.м. 577 куб.м. 399 куб.м. 1757 куб.м.
см, бк, ела, гбр, здб, бб, здгл
64 Продажба на стояща дървесина на корен 72,193.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, включена в годишния план за ползване за 2020 г. от обект № 64 в териториалния обхват на ТП „ДГС Котел” Виж пълна информация