slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6308 ДГС Котел 14.09.2022 бб, см, бк, гбр, трп 29 Процедури за добив на дървесина 19,450.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6307 ДГС Котел 13.09.2022 цр, бл, гбр, кгбр 47 Процедури за добив на дървесина 43,086.98 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6281 ДГС Котел 13.09.2022 бк, здб, гбр, трп, бл 46 Процедури за добив на дървесина 42,643.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6279 на ДГС Котел от 12.09.2022 е прекратена!
6279 ДГС Котел 12.09.2022 бб, см, бк, гбр, трп 29 Процедури за добив на дървесина 16,448.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6255 ДГС Котел 23.08.2022 бк, гбр 36 Процедури за добив на дървесина 30,988.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6254 ДГС Котел 19.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6253 ДГС Котел 18.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6249 ДГС Котел 19.08.2022 цр, бл, кгбр № 42 и № 44 Процедури за добив на дървесина 60,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6229 ДГС Котел 04.08.2022 здб, бк, трп, цр, гбр 34 и 36 Процедури за добив на дървесина 49,328.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6228 ДГС Котел 04.08.2022 Лесокултурни мероприятия 99,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6215 ДГС Котел 20.07.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 8,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6213 ДГС Котел 21.07.2022 бл, цр, бк, кгбр 38, 39 Процедури за добив на дървесина 42,957.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6203 ДГС Котел 15.07.2022 цр, здб, бк, гбр, брк, бл 24 Процедури за добив на дървесина 16,230.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6198 на ДГС Котел от 12.07.2022 е прекратена!
6198 ДГС Котел 12.07.2022 здб, бк, трп, цр, гбр 34, 36 Процедури за добив на дървесина 49,328.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6197 ДГС Котел 12.07.2022 бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, бл, цр, здб 25, 37 Процедури за добив на дървесина 32,748.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6196 на ДГС Котел от 12.07.2022 е прекратена!
6196 ДГС Котел 12.07.2022 Лесокултурни мероприятия 99,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6177 на ДГС Котел от 24.06.2022 е прекратена!
6177 ДГС Котел 24.06.2022 цр, здб, бк, гбр, брк, бл 24 Процедури за добив на дървесина 14,387.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6175 на ДГС Котел от 20.06.2022 е прекратена!
6175 ДГС Котел 20.06.2022 бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, здб, цр 25 и 34 Процедури за добив на дървесина 36,689.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6162 ДГС Котел 07.06.2022 бл, здб, цр, гбр 30 Процедури за добив на дървесина 25,627.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6160 ДГС Котел 07.06.2022 бк, гбр, трп, бб, см 28, 29 Процедури за добив на дървесина 41,995.00 лв. без ДДС