slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6574 ДГС Котел 19.01.2023 бк,гбр,трп,бл,цр 7 Процедури за добив на дървесина 28,321.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6573 ДГС Котел 18.01.2023 бк,трп,гбр,бб 56/22 Процедури за добив на дървесина 46,348.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6563 ДГС Котел 16.01.2023 цр,бл,кгбр 16/22 Процедури за добив на дървесина 3,811.87 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6562 ДГС Котел 16.01.2023 цр,бл,мжд,кгбр 54/22 Процедури за добив на дървесина 16,189.74 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6560 ДГС Котел 13.01.2023 бк,см,трп,врб,гбр,ива 50/22 Процедури за добив на дървесина 6,499.28 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6521 ДГС Котел 05.01.2023 бк,цр,трп,здб 5 Процедури за добив на дървесина 37,667.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6515 ДГС Котел 10.01.2023 Лесокултурни мероприятия 12,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6482 ДГС Котел 07.12.2022 бк,гбр 58 Процедури за добив на дървесина 3,426.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6387 ДГС Котел 21.11.2022 бк 57 Процедури за добив на дървесина 18,406.72 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6377 ДГС Котел 15.11.2022 бк,гбр,бб 56 Процедури за добив на дървесина 65,894.16 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6376 ДГС Котел 15.11.2022 чб,бл,цр 55 Процедури за добив на дървесина 7,024.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6371 ДГС Котел 08.11.2022 бл,цр,кгбр,мжд 54 Процедури за добив на дървесина 73,110.81 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6361 на ДГС Котел от 11.11.2022 е прекратена!
6361 ДГС Котел 11.11.2022 бк 53 Процедури за добив на дървесина 16,050.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6349 ДГС Котел 14.10.2022 бк,гбр,трп 52 Процедури за добив на дървесина 18,691.36 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6338 ДГС Котел 30.09.2022 бк,здб,гбр,трп 51 Процедури за добив на дървесина 45,115.44 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6329 ДГС Котел 27.09.2022 см,бк,гбр,трп,яв,ива,врб,брз 50 Процедури за добив на дървесина 31,168.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6328 на ДГС Котел от 14.10.2022 е прекратена!
6328 ДГС Котел 14.10.2022 бк, здб, гбр, трп 51 Процедури за добив на дървесина 36,198.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6318 ДГС Котел 26.09.2022 бк,гбр 49 Процедури за добив на дървесина 9,962.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6317 ДГС Котел 26.09.2022 бл,цр 48 Процедури за добив на дървесина 9,636.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6308 ДГС Котел 14.09.2022 бб, см, бк, гбр, трп 29 Процедури за добив на дървесина 19,450.40 лв. без ДДС