slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4241 ДГС Котел 29.04.2020 см,бк,гбр,яв,чб 14 Процедури за добив на дървесина 9,588.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4205 ДГС Котел 24.04.2020 бб, цр, гбр 46 Процедури за добив на дървесина 5,610.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4204 ДГС Котел 22.04.2020 цр 45 Процедури за добив на дървесина 4,212.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4203 ДГС Котел 22.04.2020 цр, бл 43 Процедури за добив на дървесина 26,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4200 ДГС Котел 21.04.2020 бл,здб,цр,бк,гбр,брк 42 Процедури за добив на дървесина 10,406.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4198 ДГС Котел 21.04.2020 бк 41 Процедури за добив на дървесина 10,394.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4154 ДГС Котел 07.04.2020 бл, цр 6 Процедури за добив на дървесина 6,502.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4147 ДГС Котел 03.04.2020 бб 35 Процедури за добив на дървесина 7,050.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4146 ДГС Котел 01.04.2020 бб, цр, бк, гбр 20 Процедури за добив на дървесина 9,462.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4145 ДГС Котел 01.04.2020 бк 12 Процедури за добив на дървесина 39,255.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4138 ДГС Котел 30.03.2020 цр, гбр, чб, бл, кгбр, бб, 36 Процедури за добив на дървесина 23,704.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4116 на ДГС Котел от 26.03.2020 е прекратена!
4116 ДГС Котел 26.03.2020 бб, здгл 17 Процедури за продажба на дървесина 2,551.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4091 на ДГС Котел от 02.04.2020 е прекратена!
4091 ДГС Котел 02.04.2020 бк, см 34 Процедури за продажба на дървесина 11,250.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4038 на ДГС Котел от 24.03.2020 е прекратена!
4038 ДГС Котел 24.03.2020 чб, бк, см 23, 34 Процедури за продажба на дървесина 21,825.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4034 на ДГС Котел от 24.03.2020 е прекратена!
4034 ДГС Котел 24.03.2020 бб, чб 13/19, 14/19 Процедури за продажба на дървесина 11,694.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3997 ДГС Котел 13.03.2020 бк, здб, яв, гбр, трп, врб, бб, чб, см, здгл,брз, ела, цр 32, 33 Процедури за добив на дървесина 127,650.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3940 ДГС Котел 27.02.2020 чб, бб, см, бк 8, 10, 11, 12, 13 и 14 Процедури за продажба на дървесина 73,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3923 ДГС Котел 24.02.2020 гбр, бк, см, бб 5 Продажба на стояща дървесина на корен 11,901.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3917 на ДГС Котел от 21.02.2020 е прекратена!
3917 ДГС Котел 21.02.2020 бб, чб, см, бк 8, 10, 11, 12, 13, 14 Процедури за продажба на дървесина 63,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 3887 на ДГС Котел от 17.02.2020 е прекратена!
3887 ДГС Котел 17.02.2020 чб, см 6, 7 Процедури за продажба на дървесина 23,875.00 лв. без ДДС