slide

Процедури | ДГС Котел

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4498 ДГС Котел 09.07.2020 здб,цр 75 Процедури за добив на дървесина 1,924.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4494 ДГС Котел 08.07.2020 бк,здб,бл,гбр,цр,кгбр 74 Процедури за добив на дървесина 51,246.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4467 ДГС Котел 22.06.2020 чб 72 Процедури за добив на дървесина 1,832.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4460 ДГС Котел 06.07.2020 см, бк, ела, гбр, здб, бб, здгл 64 Продажба на стояща дървесина на корен 72,193.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4456 ДГС Котел 06.07.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,540.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4446 ДГС Котел 15.06.2020 бк,здб,трп,гбр,цр 71 Процедури за добив на дървесина 16,384.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4431 ДГС Котел 21.07.2020 Открита процедура 48,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4396 ДГС Котел 17.07.2020 Открита процедура 120,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4361 ДГС Котел 28.05.2020 бл,цр,кгбр 58 Процедури за добив на дървесина 8,268.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4360 ДГС Котел 28.05.2020 бк,гбр 39 Процедури за добив на дървесина 5,474.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4357 ДГС Котел 27.05.2020 бк,бл,гбр,цр,кгбр,трп 44 Процедури за добив на дървесина 20,296.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4353 ДГС Котел 12.06.2020 гбр, трп, бб, бк, лп, яв, шс, см, ела, здб, здгл 63, 64 Продажба на стояща дървесина на корен 147,798.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4339 ДГС Котел 21.05.2020 бл,бк,гбр,цр,здб 66 Процедури за добив на дървесина 13,544.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4327 ДГС Котел 05.06.2020 бк, здб, гбр 47 Продажба на стояща дървесина на корен 34,244.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4323 ДГС Котел 01.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4303 ДГС Котел 12.05.2020 бк,гбр,здб 61 Процедури за добив на дървесина 7,926.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4300 ДГС Котел 28.05.2020 бк, гбр, трп, бл, цр, чб 57 Процедури за добив на дървесина 56,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4284 ДГС Котел 07.05.2020 бк 7 Процедури за добив на дървесина 4,034.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4257 ДГС Котел 30.04.2020 чб, цр, бл, мжд 55 Процедури за добив на дървесина 21,012.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4242 ДГС Котел 29.04.2020 бк,гбр,здб 50 Процедури за добив на дървесина 14,041.00 лв. без ДДС