Процедура № 6761 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6761 на ДГС Котел от 08.08.2023 е прекратена!
ДГС Котел 08.08.2023 9,600.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ, частна държавна собственост, обособена в Обект №1 и представляваща „Камаз 4310”, рег. № СН 1382 АТ, дата на първа регистрация 27.09.1991г. намиращи се в гр. Котел, обл. Сливен, община Котел, улица „Раковска“, Промишлена зона.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.