Процедура № 6726 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 22.06.2023 120,609.28 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 29

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
29 цр, бл, гбр, кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2816 куб.м. 0 куб.м. 2816 куб.м.