Процедура № 6694 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 09.05.2023 14,005.41 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 20

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
20 цр,бл,кгбр,мжд 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 224 куб.м. 103 куб.м. 327 куб.м.