Процедура № 6680 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 26.04.2023 28,606.32 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 18

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
18 бк,яв 105 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 175 куб.м. 148 куб.м. 603 куб.м.