Процедура № 6654 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 31.03.2023 73,196.47 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 13

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
13 цр,бл,кгбр,гбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1709 куб.м. 0 куб.м. 1709 куб.м.