Процедура № 6612 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 16.02.2023 40,988.31 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 9

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
9 цр, бл, кгбр, мжд, чб 0 куб.м. 5 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 939 куб.м. 0 куб.м. 957 куб.м.