Процедура № 6578 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 23.01.2023 33,255.44 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 8

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
8 бк,гбр,трп 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 177 куб.м. 227 куб.м. 170 куб.м. 701 куб.м.