Процедура № 6573 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 18.01.2023 46,348.88 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 56/22

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
56/22 бк,трп,гбр,бб 203 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 130 куб.м. 472 куб.м. 103 куб.м. 977 куб.м.