Процедура № 6521 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 05.01.2023 37,667.36 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 5

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
5 бк,цр,трп,здб 115 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 352 куб.м. 188 куб.м. 794 куб.м.