Процедура № 6377 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 15.11.2022 65,894.16 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 56

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
56 бк,гбр,бб 217 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 127 куб.м. 686 куб.м. 290 куб.м. 1389 куб.м.