Процедура № 6329 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 27.09.2022 31,168.10 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 50

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
50 см,бк,гбр,трп,яв,ива,врб,брз 8 куб.м. 18 куб.м. 2 куб.м. 27 куб.м. 602 куб.м. 0 куб.м. 657 куб.м.