Процедура № 6328 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6328 на ДГС Котел от 14.10.2022 е прекратена!
ДГС Котел 14.10.2022 36,198.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 51- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
51 бк, здб, гбр, трп 53 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 884 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м.