Процедура № 6281 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 13.09.2022 42,643.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 46- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
46 бк, здб, гбр, трп, бл 45 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 216 куб.м. 775 куб.м. 52 куб.м. 1092 куб.м.