Процедура № 6279 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6279 на ДГС Котел от 12.09.2022 е прекратена!
ДГС Котел 12.09.2022 16,448.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 29- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
29 бб, см, бк, гбр, трп 39 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 52 куб.м. 307 куб.м. 8 куб.м. 410 куб.м.