Процедура № 6249 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 19.08.2022 60,200.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от об. 42 и об. 44- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 42 и № 44 цр, бл, кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 415 куб.м. 1305 куб.м. 0 куб.м. 1720 куб.м.