Процедура № 6229 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 04.08.2022 49,328.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 34 и 36- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
34 и 36 здб, бк, трп, цр, гбр 116 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 1069 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м.