Процедура № 6213 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 21.07.2022 42,957.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 38 и 39- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
38, 39 бл, цр, бк, кгбр 47 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м. 56 куб.м. 1221 куб.м.