Процедури

Процедура № 6203 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 15.07.2022
Втора дата
Начална цена 16,230.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 24- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 24
Дървесен вид цр, здб, бк, гбр, брк, бл
Едра 8 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 145 куб.м.
За огрев 309 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 463 куб.м.