Процедури

Процедура № 6198 на ДГС Котел

Процедура № 6198 на ДГС Котел от 12.07.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.07.2022
Втора дата
Начална цена 49,328.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 34 и 36 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 34, 36
Дървесен вид здб, бк, трп, цр, гбр
Едра 116 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 198 куб.м.
За огрев 1069 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1398 куб.м.