Процедура № 6198 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6198 на ДГС Котел от 12.07.2022 е прекратена!
ДГС Котел 12.07.2022 49,328.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 34 и 36 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
34, 36 здб, бк, трп, цр, гбр 116 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 198 куб.м. 1069 куб.м. 0 куб.м. 1398 куб.м.