Процедури

Процедура № 6197 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 12.07.2022
Втора дата
Начална цена 32,748.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 25 и 37- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 25, 37
Дървесен вид бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, бл, цр, здб
Едра 15 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 51 куб.м.
За огрев 857 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 934 куб.м.