Процедура № 6197 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 12.07.2022 32,748.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 25 и 37- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
25, 37 бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, бл, цр, здб 15 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м. 857 куб.м. 10 куб.м. 934 куб.м.