Процедура № 6175 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6175 на ДГС Котел от 20.06.2022 е прекратена!
ДГС Котел 20.06.2022 36,689.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 25 и 34- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
25 и 34 бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, здб, цр 46 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м. 1011 куб.м. 0 куб.м. 1177 куб.м.