Процедури

Процедура № 6175 на ДГС Котел

Процедура № 6175 на ДГС Котел от 20.06.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 20.06.2022
Втора дата
Начална цена 36,689.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 25 и 34- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 25 и 34
Дървесен вид бк, гбр, лп,врб, трп, яв, шс, здб, цр
Едра 46 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 111 куб.м.
За огрев 1011 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1177 куб.м.