Процедури

Процедура № 6162 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 07.06.2022
Втора дата
Начална цена 25,627.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 30- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 30
Дървесен вид бл, здб, цр, гбр
Едра 35 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 256 куб.м.
За огрев 512 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 821 куб.м.