Процедура № 6162 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 07.06.2022 25,627.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 30- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
30 бл, здб, цр, гбр 35 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м. 512 куб.м. 0 куб.м. 821 куб.м.