Процедури

Процедура № 6160 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 07.06.2022
Втора дата
Начална цена 41,995.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 28 и 29- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 28, 29
Дървесен вид бк, гбр, трп, бб, см
Едра 71 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 78 куб.м.
За огрев 1180 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 1345 куб.м.