Процедура № 6160 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 07.06.2022 41,995.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 28 и 29- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
28, 29 бк, гбр, трп, бб, см 71 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м. 1180 куб.м. 8 куб.м. 1345 куб.м.