Процедури

Процедура № 6146 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 26.05.2022
Втора дата
Начална цена 31,626.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 18 и 25- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 18, 25
Дървесен вид здб, бк, гбр, трп, цр, лп, врб, яв, шс
Едра 1 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 104 куб.м.
За огрев 824 куб.м.
ОЗМ 90 куб.м.
Всичко 1020 куб.м.