Процедура № 6146 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 26.05.2022 31,626.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 18 и 25- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
18, 25 здб, бк, гбр, трп, цр, лп, врб, яв, шс 1 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 824 куб.м. 90 куб.м. 1020 куб.м.